VALENCIÀ T.1 – L’accentuació (+diacrítics), la dièresi, e i o oberta, tipus i gèneres textuals (+propietats), elements de la comunicació, funcions del llenguatge, concepte d’oració, els gèneres literaris, la poesia trobadoresca

1. L'accentuació AGUDAPLANAESDRÚIXOLASíl·laba tònicaúltimapenúltimaantepenúltimaS'accentua quanacaba en -vocal, -vocal+s, -en, -inno acaba en -vocal(+s), -en, -insempreExemplesentrepà, cendrer, mengeucarabassa, bolígraf, fumàveupenínsulaEls diftongs no es consideren vocals:mengeu --> aguda acabada en diftong, no…

Continuar leyendo VALENCIÀ T.1 – L’accentuació (+diacrítics), la dièresi, e i o oberta, tipus i gèneres textuals (+propietats), elements de la comunicació, funcions del llenguatge, concepte d’oració, els gèneres literaris, la poesia trobadoresca