Valencià unitat 5 i 13: la variació diacrònica, la coherència, la superestructura, la progressió temàtica, els sintagmes, els sons alveolars (ús de s i ss), la dona en el segle XV i Ausiàs March

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informacció de classe: Pdf - Presentació: Valencià unitats 5 i 13Descarga Word -…

Continuar leyendo Valencià unitat 5 i 13: la variació diacrònica, la coherència, la superestructura, la progressió temàtica, els sintagmes, els sons alveolars (ús de s i ss), la dona en el segle XV i Ausiàs March

Valenciano T.4 – Variació diatòpica, tema, isotopia, temps verbals, perífrasis verbals, geosinònims, ús de B i V, literatura religiosa (II) i literatura humanista

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informacció de classe: Pdf - Presentació VALENCIÀ T.4Descarga PowerPoint - Presentació VALENCIÀ T.4Descarga…

Continuar leyendo Valenciano T.4 – Variació diatòpica, tema, isotopia, temps verbals, perífrasis verbals, geosinònims, ús de B i V, literatura religiosa (II) i literatura humanista

Valencià U.2 i 11: la variació lingüística (situació comunicativa), les propietats textuals (registres), sintagma nominal i adjectival (variació flexiva), l’apostrofació i contracció, literatura: guerra i honor, les cròniques medievals

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret del següent arxiu que he creat a partir de la informació de classe: PowerPoint - VALENCIÀ: Mesurar les paraulesDescarga La variació lingüística Les…

Continuar leyendo Valencià U.2 i 11: la variació lingüística (situació comunicativa), les propietats textuals (registres), sintagma nominal i adjectival (variació flexiva), l’apostrofació i contracció, literatura: guerra i honor, les cròniques medievals

VALENCIÀ T.1 – L’accentuació (+diacrítics), la dièresi, e i o oberta, tipus i gèneres textuals (+propietats), elements de la comunicació, funcions del llenguatge, concepte d’oració, els gèneres literaris, la poesia trobadoresca

1. L'accentuació AGUDAPLANAESDRÚIXOLASíl·laba tònicaúltimapenúltimaantepenúltimaS'accentua quanacaba en -vocal, -vocal+s, -en, -inno acaba en -vocal(+s), -en, -insempreExemplesentrepà, cendrer, mengeucarabassa, bolígraf, fumàveupenínsulaEls diftongs no es consideren vocals:mengeu --> aguda acabada en diftong, no…

Continuar leyendo VALENCIÀ T.1 – L’accentuació (+diacrítics), la dièresi, e i o oberta, tipus i gèneres textuals (+propietats), elements de la comunicació, funcions del llenguatge, concepte d’oració, els gèneres literaris, la poesia trobadoresca

VALENCIÀ U.4 – Perífrasis d’obligació + Oracions compostes (exercicis) + Literatura: Modernisme

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partit de la informació explicada en classe: PowerPoint - VALENCIÀ U.4: Perífrasis d'obligació + Oracions compostes…

Continuar leyendo VALENCIÀ U.4 – Perífrasis d’obligació + Oracions compostes (exercicis) + Literatura: Modernisme

VALENCIÀ U.3 – Literatura: el segle XX + Textos periodístics (argumentatius + narratius)

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informació obtinguda a classe: PowerPoint - Valencià U.3: Literatura + Textos periodísticsDescarga Word…

Continuar leyendo VALENCIÀ U.3 – Literatura: el segle XX + Textos periodístics (argumentatius + narratius)

VALENCIÀ U.2: modalització, accentuació, barbarismes, vocabulari (errata/errada i ironia/heroïna), teatre de la Renaixença, paraules del dia

El contingut d'aquesta entrada ha sigut estret dels següents arxius que he creat a partir de la informació obtinguda a classe: PowerPoint - Presentació VALENCIÀ TEMA 2Descarga Word - Document…

Continuar leyendo VALENCIÀ U.2: modalització, accentuació, barbarismes, vocabulari (errata/errada i ironia/heroïna), teatre de la Renaixença, paraules del dia

VALENCIÀ UNITAT 1 – tipologies textuals, substitució pronoms febles, ús de majúscules i minúscules, l’accent diacrític, la renaixença, paraula del dia

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informació obtinguda a classe: PowerPoint - Presentació Valencià UNITAT 1Descarga Word - Document…

Continuar leyendo VALENCIÀ UNITAT 1 – tipologies textuals, substitució pronoms febles, ús de majúscules i minúscules, l’accent diacrític, la renaixença, paraula del dia

VALENCIÀ: El text argumentatiu i explicatiu/expositiu, l’expressió de l’obligatorietat, els numerals, l’ús de x, ix, tx, ig, els pronoms relatius (relatiu possessiu) i les oracions subordinades adverbials

La informació d'aquesta entrada ha sigut extreta dels següents arxius que he creat: Powerpoint - VALENCIÀ Unitats 8-9Descarga Word - VALENCIÀ Unitats 8-9Descarga 1. EL TEXT CIENTÍFIC El text científic…

Continuar leyendo VALENCIÀ: El text argumentatiu i explicatiu/expositiu, l’expressió de l’obligatorietat, els numerals, l’ús de x, ix, tx, ig, els pronoms relatius (relatiu possessiu) i les oracions subordinades adverbials

VALENCIÀ: g, j, tg, tj; la novel·la; la sinonímia; oracions compostes coordinades i subordinades; història de la llengua valenciana (s.XV-XIX), la Decadència

¡Bienvenido a una nueva entrada! A continuación hay información sobre los temas indicados en el título, extraída de los siguientes archivos que he creado y puedes descargar: PowerPoint - PRESENTACIÓ…

Continuar leyendo VALENCIÀ: g, j, tg, tj; la novel·la; la sinonímia; oracions compostes coordinades i subordinades; història de la llengua valenciana (s.XV-XIX), la Decadència