GEOGRAFIA E HISTÒRIA – Sector secundari i els sectors econòmics

ENTRADA EN PROCESO. NO ESTÁ TERMINADA. SE RUEGA PACIENCIA. Gracias por la visita.

La información de esta entrada ha sido extraída de los siguientes documentos que he creado:

1. L’OBTENCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

Les matèries primeres són els recursos naturals necessaris per a elaborar productes. N’hi han de 3 tipus segons el seu origen: animals, vegetals i minerals (metàl·lics i no metàl·lics).


MATÈRIES PRIMERES D’ORIGEN ANIMAL I VEGETAL

Les matèries primeres d’origen animal s’encarreguen normalment de la indústria tèxtil (roba) amb la llana, pells…; i a l’alimentació gràcies a la carn, la llet

Les matèries primeres d’origen vegetal solen fabricar teixits (cotó), i inclou també l’explotació forestal com mobles (fusta), pneumàtics (cautxú)…


MATÈRIES PRIMERES D’ORIGEN MINERAL (no renovables)

Poden ser d’origen mineral metàl·lic, que consisteix el extraure els metalls mitjançant les indústries siderúrgica, metal·lúrgica i química com el ferro, l’alumini, el coure l’estany, el plom, el zinc… També s’inclouen altres més valorats com la plata, el platí, l’or (producte financer acumulat com a reserva i símbol de riquesa dels Estats i inversors privats).

VOCABULARI:
Siderúrgia: indústria que es dedica a netejar i transformar el mineral de ferro.
Metal·lúrgia: indústria que elabora el ferro que ve de la siderúrgia en plaques, vigues, tubs… (producte final).

O bé d’origen mineral no metàl·lic, com el sofre, la sal gemma, el guix, la mica… I les roques com el granit (emprat per construcció), pissarra, arena, marbre, carbó (com a font d’energia)…

LES EXPLOTACIONS MINERES

La mineria és el conjunt de processos per extraure matèries primeres d’origen mineral.

Per això, requiereix grans inversions i tecnologies modernes, que poden reemplaçar-se per mà d’obra massiva o esclava.

TIPUS D’EXPLOTACIONS MINERES

Es diferèncien dos tipus d’explotacions mineres:

MINA SUBTERRÀNIAMINA A CEL OBERT
Extracció sota terraExtracció a l’aire liure
Extracció costosaExtracció menys costosa
Extracció més perillosa: aire contaminat, accidents…Extracció més segura
Manté el paisatgeContaminació paisatgística

MINA SUBTERRÀNIA

MINA A CEL OBERT


2. FONTS D’ENERGIA

Recursos naturals que els éssers humans transformem per generar energia que pot ser d’ús domèstic o d’ús industrial.


CLASSIFICACIÓ

 • En funció de la seua importància, les fonts d’energia poden ser:
  • TRADICIONAL (no renovables).
  • ALTERNATIVA (renovable).
 • En funció de les seues possibilitats, les fonts d’eneria poden ser:
  • RENOVABLES (no s’esgoten).
  • NO RENOVABLES (s’esgoten).

LES FONTS D’ENERGIA NO RENOVABLES

Són les que es troben en quantitats limitades, de manera que poden arribara esgotar-se.

CARBÓ: roca fòssil (sòlid)

 • AVANTATGES:
  • Trasllat senzill.
  • Energia tèrmica.
 • DESAVANTATGES:
  • Elevat cost d’extracció.
  • Contaminant.

PETROLI: fòssil (líquid)

 • AVANTATGES:
  • Fàcil d’extraure, pel qual és molt apreciat.
  • Energia tèrmica.
  • Matèria primera química (per fabricar plàstic,…).
 • DESAVANTATGES:
  • Molt limitat per la seua explotació.
  • Contaminant i perillós per les fugues a la mar.

GAS NATURAL: fòssil (gas)

 • AVANTATGES:
  • Fàcil de transportar.
  • Calefacció i electricitat.
  • Matèria primera química.
  • Contamina menys.
 • DESAVANTATGES:
  • Contaminant encara que menys.

NUCLEAR: urani (mineral)

 • AVANTATGES:
  • Molt efectiu: amb poca quantitat, s’aconsegueix molta electricitat.
 • DESAVANTATGES:
  • Perillòs per les centrals nuclears.
  • Contaminant.
  • Rics medioambiental i persones.
  • Residus radiactius.

L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA

L’accident de Fukushima va ocòrrer per un terratrèmol que en principi no va causar molts danys i cap mort però provocà un tsunami gegant. A més, les instal·lacions patien d’esquerdes que van ser denunciades per un treballador però va ser silenciat perquè la reforma era prou cara.

Això va provocar principalment la pèrdua de matèries (cases, cotxes…) i humanes (pel tsunami) i depressions de les víctimes. Evidentment, la radiació per l’exploció va suposar un impacte medioambiental i tot això va generar problemes polítics i econòmics.

I l’accident encara dura; 10 anys després, no s’ha tornat a ocupar la zona per la radiació i la destrucció i s’ha aprofitat per instal·lar plantes d’energia renovables més segures.


LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLES

Són illimitades perquè es poden renovar (fonts com el Sol, l’aigua, el vent…), així que no s’esgoten.

No obstant això, encara no s’apliquen en tots els àmbits perquè estàn en fase de desenvolupament i encara no suposa grans interessos per les companyies elèctriques.

HIDRÀULICA: força de l’aigua

 • AVANTATGES:
  • No contamina.
  • Fàcil de produir.
 • DESAVANTATGES:
  • Construcció contaminant.
  • Molt invasiva perquè causa un impacte paisatgístic.

SOLAR/FOTOVOLTAICA: radiació solar

 • AVANTATGES:
  • No contamina.
  • Fàcil de produir.
  • Energia tèrmica i elèctrica.
 • DESAVANTATGES:
  • Construcció de les plaques solars contaminant.
  • Producció irregular per les variacions tèrmiques.

EÒLICA: força del vent

 • AVANTATGES:
  • No contamina.
  • Fàcil d’extraure.
 • DESAVANTATGES:
  • Contaminació acústica.
  • Invasiva perquè causa un impacte paisatgístic.
  • Producció irregular per les variacions del vent.

GEOTÈRMICA: calor de la Terra

 • AVANTATGES:
  • No contamina.
  • Fàcil d’extraure.
 • DESAVANTATGES:
  • Instal·lació complexa.
  • Molt localitzada a una zona volcànica.

MAREMOTRIU: moviment aigua marina

 • AVANTATGES:
  • No contamina gens.
  • Genera molta energia.
 • DESAVANTATGES:
  • Instal·lació complexa.
  • Extracció difícil.
  • Molt localitzada a una zona amb marees, onades, corrents

3. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

L’ésser humà té unes necessitats econòmiques que poden ser INDIVIDUALS (si són cobertes per un mateix); o COL·LECTIVES (si són cobertes per la societat).

L’ACTIVITAT ECONÒMICA és el conjunt d’activitats que fan els humans per a cobrir les seues necessitats, ja siga produint béns o donant serveis.


FASES DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

1. PRODUCCIÓ (de béns i serveis)

 • Les EMPRESES se qüestionen què van a fer, com i quant.
 • Per a poder produir, necessitem: (a més de capital)
  • RECURSOS (matèries primeres que estableixen la localització de la fàbrica).
  • ENERGIA I TECNOLOGIA.
  • MÀ D’OBRA (treballadors).
 • Els béns produits poden ser:
  • de CONSUM: satisfan directament les necessitats del consumidor.
  • de PRODUCCIÓ: eines, materials o màquines que s’empren per a la producció de béns de consum.
 • També es produeixen serveis (inmaterials).

2. COMERCIALITZACIÓ

Tracta d’acostar o portar els béns produits per les empreses als consumidors.

 • Per això, és necessari:
  • EMMAGATZEMAR (stock).
  • TRANSPORAT mitjançant les infraestructures.
  • VENDRE
 • Es practica mitjançant:
  • MAJORISTES: venda a l’engròs, en grans quantitats.
  • MINORISTES: venda al detall, menors quantitats.

3. CONSUM

Es basa en comprar els béns i serveis per a satisfer les nostres necessitats.

 • Els béns poden ser:
  • DURADORS: si la seua vida útil és relativament llarga: nevera, microones, slow fashion…
  • NO DURADORS: consumició en poques utilitzacions: llapis, medicaments, fast fashion…
 • Les necessitats poden ser:
  • Segons la seua importància:
   • BÀSIQUES: necessàries per a viure. Moltes vegades es confundeixen amb les secundàries per la comoditat de l’actualitat.
   • SECUNDÀRIES: privilegits que augmenten la qualitat de vida, però són innecessaris a la pràctica.
  • Segons qui les cobreix:
   • PERSONALS: individuals, cobertes per un mateix.
   • COL·LECTIVES: necessitem d’altres per cobrir-les.

EL CONSUMISME

Es refereix al consum excessiu, per adquirir productes i serveis massivament i innecessaris.

Genera una sèrie de problemes, ja que un major consum suposa una major producció i això causa un gast de matèries primeres que són limitades que no respecten la sostenibilitat (de les generacions futures) i una generació de residus en quantitats massives.

Per això es treballa per una societat de consumidors responsables, complint els següents consells:
-Tindre clares les prioritats (necessitats bàsiques).
-Redactar una llista de la compra ajustada.
-No fer cas de la publicitat.
Estalviar.
-Tractar de comprar productes duraders.
Reutilitzar els propis productes i emprar de segona mà.


4. FACTORS DE PRODUCCIÓ

Els factors de conversió són els elements que necessitem per a produir béns i serveis.


1. RECURSOS NATURALS

Són limitats i presenten problemes d’esgotament, com l’aigua, la fauna, els boscos, minerals…

2. TREBALL (mà d’obra)

Treball de les persones en la producció, que pot ser físic o intel·lectual.

3. CAPITAL (diners)

Pot ser:

 • FÍSIC: s’empra per
  • l’espai per instal·lar la fàbrica.
  • el terreny.
 • FINANCER: destinat a mantindre el negoci.

4. TECNOLOGIA

Suposa moltes millores i sense aquesta faltaria producció. Inclou:

 • PRODUCCIÓ MANUAL: eines, ferramentes.
 • TECNOLOGIA MECANITZADA: màquines.
 • TECNIFICADA: avançada (microscopis, per exemple).

Però aquesta requereix uns coneixements que s’obtenen amb una educació o formació i per això és necessari un desenvolupament amb la inversió en ciència.


AGENTS ECONÒMICS

Els agents econòmics són els que s’encarreguen de l’activitat econòmica.

Són les PERSONES, que consumeixen els béns i serveis per cobrir les seues necessitats.

Inclou les EMPRESES, encarregades de produir, transportar i vendre els béns i serveis i són privades perquè el capital i les propietats són propis.

També és un agent econòmic l’ESTAT, perquè regula i protegeix la venda mitjançant unes lleis i dóna serveis. És públic.


5. SECTORS ECONÒMICS

Les activitats econòmiques s’organitzen en tres grans sectors segons la seua verietat.

SECTOR PRIMARISECTOR SECUNDARISECTOR TERCIARISECTOR TERCIARI BANALSECTOR QUATERNARI
obtenció i producció d’alimentsextracció i elaboració de matèries primeresno elaboren productes, ofereixen serveisforma part del sector terciariinvestigació que requereix coneixements
Agricultura
Ramaderia
Pesca
Silvicultura
Construcció
Mineria
Creació d’energia
Indústria
Serveis
Comunicació
activitats econòmiques que requereixen poca preparació i estàn mal remuneradesInnovació econòmica
Gestió d’informació

REVOLUCIÓ DEL SECTOR TERCIARI

Com es pot observar a la imatge, quasi tres quarts de la població espanyola forma treballa al sector terciari.

Aquestes xifres van augmentar amb l’aparició de la societat de la informació i la millora dels transports que van fomentar la globalització i els intercanvis.


6. ELS SISTEMES ECONÒMICS

Són les formes d’organització econòmica de la societat que estableixen què es produeix, com es produeix i per a qui es produeix (exportació o consum nacional).


1. ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA

 • Produir per cobrir les necessitats bàsiques.
 • A soles es ven/comercia amb el que sobra.
 • No es produeix per a vendre.

2. CAPITALISME

 • Es produeix per a vendre (benefici individual, de l’empresa).
 • Cobreix les nostres necessitats bàsiques i dóna lloc a necessitats secundàries i desitjos.
 • Genera problemes:
  • Consumisme (i els altres problemes que aquest comporta).
  • Hàbits de consum sense responsabilitat.
  • No té en compte els riscos medioambientals (genera residus).
  • Problemes socials: explotació dels països del 3ºmón (mà d’obra, terreny, hores labrals, matèries primeres…).
 • Es basa:
  • LLEI DE LA OFERTA I LA DEMANDA: preus ajustats a la disposició i la demanda.
  • COMPETÈNCIA: mercat lliure.
  • L’ESTAT NO HA DE REGULAR L’ECONOMIA: preus lliures, depén del venedor i les seues conseqüències.
  • ELS MITJANS DE PRODUCCIÓ SÓN PRIVATS: indústries i maquinària del propietari.
  • PREUS, PRODUCCIÓ I NECESSITATS SÓN DETERMINADES PELS MERCATS: segons la llei de la oferta i la demanda.

3. ECONOMIES PLANIFICADES (COMUNISME)

 • No hi ha propietat privada, tot pertany a l’ESTAT.
 • Per això, l’Estat és l’encarregat de controlar i organitzar tota l’economia: producció, preus, necessitats de les persones…

4. SISTEMES ALTERNATIUS

 • Controla el capitalisme mondial perquè cada dia genera més DESIGUALTATS (rics més rics, pobres més probres).
 • Demanen:
  • Solidaritat entre productors i consumidors i amb la natura.
  • Respecte al medi ambient.
  • Benefici comú: beneficis per a tots, no individuals.

7. CRISIS ECONÒMIQUES

Són canvis en l’economia que duren un període llarg de temps i tenen conseqüències negatives.

 1. Són característiques del capitalisme.
  Són cícliques, vol dir que és un sistema inesgotable.
 1. Causades per l’especulació de les empreses (degut a la llei d’oferta i demanda), que causa una pujada dels preus amb valors irreals que després esclata en una caiguda dels mateixos.
 2. Conseqüències:
  • persones afectades:
   • atur (pèrdua dels treballs)
   • deutes
   • menys consum
   • baixa el nivell de vida
   • pobresa (extrem).
  • empreses
   • baixa la producció
   • lleven mà d’obra (generant aturats)
   • quiebra/tancar

EN PROCESO

Deja una respuesta