Valencià unitat 5 i 13: la variació diacrònica, la coherència, la superestructura, la progressió temàtica, els sintagmes, els sons alveolars (ús de s i ss), la dona en el segle XV i Ausiàs March

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informacció de classe: Pdf - Presentació: Valencià unitats 5 i 13Descarga Word -…

Continuar leyendo Valencià unitat 5 i 13: la variació diacrònica, la coherència, la superestructura, la progressió temàtica, els sintagmes, els sons alveolars (ús de s i ss), la dona en el segle XV i Ausiàs March

Castellano T.4 – Literatura Edad Media y Renacimiento

El contenido de esta entrada ha sido extraído de los siguientes archivos que he creado a partir de la información explicada en clase: Word - Documento Castellano T.4: Literatura Edad…

Continuar leyendo Castellano T.4 – Literatura Edad Media y Renacimiento

Valenciano T.4 – Variació diatòpica, tema, isotopia, temps verbals, perífrasis verbals, geosinònims, ús de B i V, literatura religiosa (II) i literatura humanista

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informacció de classe: Pdf - Presentació VALENCIÀ T.4Descarga PowerPoint - Presentació VALENCIÀ T.4Descarga…

Continuar leyendo Valenciano T.4 – Variació diatòpica, tema, isotopia, temps verbals, perífrasis verbals, geosinònims, ús de B i V, literatura religiosa (II) i literatura humanista

CASTELLANO LITERATURA T.2 – Lírica popular y culta: jarchas, Jorge Manrique // Tópicos literarios y figuras retóricas

El contenido de esta entrada ha sido extraído del siguiente archivo que he creado a partir de la información de clase: PowerPoint - Presentación CASTELLANO LITERATURA: Lírica popular y culta,…

Continuar leyendo CASTELLANO LITERATURA T.2 – Lírica popular y culta: jarchas, Jorge Manrique // Tópicos literarios y figuras retóricas

Valencià U.2 i 11: la variació lingüística (situació comunicativa), les propietats textuals (registres), sintagma nominal i adjectival (variació flexiva), l’apostrofació i contracció, literatura: guerra i honor, les cròniques medievals

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret del següent arxiu que he creat a partir de la informació de classe: PowerPoint - VALENCIÀ: Mesurar les paraulesDescarga La variació lingüística Les…

Continuar leyendo Valencià U.2 i 11: la variació lingüística (situació comunicativa), les propietats textuals (registres), sintagma nominal i adjectival (variació flexiva), l’apostrofació i contracció, literatura: guerra i honor, les cròniques medievals

VALENCIÀ T.1 – L’accentuació (+diacrítics), la dièresi, e i o oberta, tipus i gèneres textuals (+propietats), elements de la comunicació, funcions del llenguatge, concepte d’oració, els gèneres literaris, la poesia trobadoresca

1. L'accentuació AGUDAPLANAESDRÚIXOLASíl·laba tònicaúltimapenúltimaantepenúltimaS'accentua quanacaba en -vocal, -vocal+s, -en, -inno acaba en -vocal(+s), -en, -insempreExemplesentrepà, cendrer, mengeucarabassa, bolígraf, fumàveupenínsulaEls diftongs no es consideren vocals:mengeu --> aguda acabada en diftong, no…

Continuar leyendo VALENCIÀ T.1 – L’accentuació (+diacrítics), la dièresi, e i o oberta, tipus i gèneres textuals (+propietats), elements de la comunicació, funcions del llenguatge, concepte d’oració, els gèneres literaris, la poesia trobadoresca

Química T.1 – Formulació de compostos inorgànics

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret del següent arxiu que he creat a partirr de la informació explicada a classe: PowerPoint - FiQ: Formulació de compostos inorgànicsDescarga 0. Introducció…

Continuar leyendo Química T.1 – Formulació de compostos inorgànics

HISTÒRIA T.9 & T.10 – La IIª Guerra Mundial i la Guerra Freda

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informació explicada a classe: PowerPoint - Presentació HISTÒRIA T.9 & T.10: La IIªGM…

Continuar leyendo HISTÒRIA T.9 & T.10 – La IIª Guerra Mundial i la Guerra Freda

ENGLISH U.5 & 6: Innovation + Personal identity (vocabulary and grammar)

El contenido de esta entrada ha sido extraído de los siguientes archivos que he creado a partir de la información explicada en clase: PowerPoint - Presentación INGLÉS: Innovation & Personal…

Continuar leyendo ENGLISH U.5 & 6: Innovation + Personal identity (vocabulary and grammar)

GEOLOGIA T.6: Estructura i dinàmica de la Terra

El contingut d'aquesta entrada ha sigut extret dels següents arxius que he creat a partir de la informació explicada en classe: PowerPoint - Presentació BIOLOGIA T.6: Estructura i dinàmica de…

Continuar leyendo GEOLOGIA T.6: Estructura i dinàmica de la Terra